Hoe maken we van Brussel een échte  #BonteBuurt?

De zomerse buurtkaravaan van CD&V doet de hoofdstad aan. De oranje banken sieren het Muntplein, langs de sinds kort autovrije Anspachlaan. Staatssecretaris Bianca Debaets – onder meer bevoegd voor verkeersveiligheid, gelijke kansen, informatica en digitalisering – nestelt zich op de bank en sprokkelt bij voorbijgangers reacties op de nieuwe verkeerssituatie. Mobiliteit is een hot item in de hoofdstad, zo veel is duidelijk.

Maar mede door de zon leiden de vragen van Bianca tot leuke gesprekken en gemoedelijke babbels. De centrale vraag: “Hoe maken we van Brussel een échte #BonteBuurt?”

Betrokkenheid begint in de buurt
Yannick Schandené komt langs, initiatiefnemer  van Picknick The Streets, een succesvol buurtinitiatief dat mensen uitnodigt om te picknicken op straat. Ontmoeting & fun te midden de Brusselse stadsdrukte. Dergelijke initiatieven vanuit de buurt verdienen steun en appreciatie. En Yannick heeft  nog meer ideeën… want een Bonte Buurt, die maak je zelf. Betrokkenheid begint in je buurt.

Een autovrije buurt
Vragen over het circulatieplan en de nieuwe verkeerssituatie zorgen voor gemengde reacties. De autovrije zone wordt zeer sterk geapprecieerd door de vele voorbijgangers. Kuieren over de brede laan, het leuke stadsmeubilair, veelkleurige tekeningen,… het zorgt voor ‘sfeer’.
Fietsers laten een meer kritische stem horen. Voor hen is er niet echt een afgebakende strook en dat zorgt soms voor frustratie. Het laveren tussen de voetgangers is niet altijd even veilig. De staatssecretaris erkent het probleem.

Er zijn wel meer kanttekeningen te plaatsen bij het hele project. Bianca Debaets: “Het nieuwe circulatieplan is een goed initiatief om de binnenstad leefbaarder te maken. Maar vooral bij de manier waarop hebben we vanuit CD&V een aantal bedenkingen. Uit een bevraging bij 570 Brusselaars blijkt dat de meerderheid zich te weinig betrokken voelt bij het hele project.
- 55% zegt zich helemaal niet of eerder niet betrokken te voelen bij de uitwerking
- 54% geeft aan onvoldoende geïnformeerd te zijn
- 57% van de handelaars vreest voor een negatieve impact op de buurtwinkels.
CD&V betreurt dat het Schepencollege heeft nagelaten om het circulatieplan uit te werken in dialoog met de Brusselaar. Dat is oude politieke cultuur. We engageren ons om vanuit gesprekken met de stadsbewoners zowel de pijnpunten als constructieve oplossingen te signaleren .”